Xat, conèixer gent nova, com es ara en la nostra aplicació Lligar amb les noies a Corea conèixer nous amics, i coreà següent lliure individuals de xat

Per afegir paraules clau que descriuen l’aplicació de jocs, vostè serà capaç d’ajudar a fer aquests jocs, i la majoria d’aplicacions s’identifiquen amb altres usuaris en coreà llocs

About